PGOU - Pla General d'Ordenació Urbana

Estimats veïns i veïnes:
El planejament vigent a Bocairent són les Normes Subsidiàries, aprovades el 25 de juliol de 1.994. Des d’aleshores la realitat urbanística del nostre poble ha canviat i es fa necessari un Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que dissenye el desenvolupament futur del nostre municipi.
A tal efecte, l’Ajuntament i la Diputació Provincial de València van signar en l’any 2000 un conveni de col·laboració per a la redacció del PGOU, la qual va ser adjudicada l’any 2001 a l’empresa CM, la qual no va acabar els treballs per problemes interns de l’empresa i la Diputació de València va procedir a la resolució del contracte. Amb tot, ja s’havia fet el Pla de Participació Pública en l’any 2010, encara que va deixar molt incomplet el treball que se li havia encarregat.
El 31 d’octubre de 2012 la Diputació de València va adjudicar l’acabament del PGOU a l’empresa Gestió Integral de Serveis de la Costera SL, la qual va fer entrega d’un primer avanç del PGOU en el mes d’abril de 2013, document que es va contrastar amb col·lectius locals, partits polítics amb representació municipal i veïns i veïnes.
Davant dels suggeriments presentats i dels més de 60 escrits presentats sobre la nova proposta d’ordenació, i una volta que el nou equip redactor presenta la documentació completa de la versió preliminar del PGOU, considerem convenient obrir un nou Pla de Participació Pública, ja que han hagut algunes modificacions sensibles respecte al planejament anterior. D’eixa manera, es torna a consultar amb els veïns i veïnes per conéixer la seua opinió.
La primera acció consisteix en la realització de l’enquesta adjunta, en la qual podran participar totes les persones que ho desitgen, que pretén recollir les principals inquietuds dels veïns i veïnes sobre els diferents aspectes del nou model territorial de Bocairent. El qüestionari estarà a disposició de la ciutadania des del 28 de gener fins al 28 de febrer de 2015, tant en la recepció de l’Ajuntament com en la pàgina web. Posteriorment, i durant 45 dies, s’obrirà un període d’al·legacions sobre el PGOU.
Per tant, animem a tots els veïns i veïnes i associacions i entitats locals a contestar l’enquesta, per tal de conéixer la seua opinió sobre el model territorial presentat que aspira a millorar el desenvolupament urbanístic dels nostre poble i la vida dels habitants.

 

Josep Vicent Ferre i Domínguez

Alcalde de Bocairent

 

Documents per al període de informació pública:

A continuació poden trobar tots els documents d'interés respecte al Pla General d'Ordenació Urbana:

 

- Dèscarrega de la versió preliminar del PGOU >>>

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31