Descarregar impresos

Descàrrega de formularis i instàncies oficials:

General
Instància General  >>>
Model d'autoliquidació documents administratius >>>
Manteniment de tercers >>>
Padró
Alta en el Padró d'Habitants >>>
Modificació de dades en el Padró d'Habitants >>>
Certificat d'empadronament >>>
Trànsit
Sol·licitud bonificació IVTM >>>
Al·legació multa de trànsit >>>
Llicència de gual permanent >>>
Sol·licitud permís de circulació residents al Barri Medieval >>>
Medi Ambient
Sol·licitud de llançament de material pirotècnic >>>
Sol·licitud trituradora >>>
Urbanisme
Declaració responsable ambiental / comunicació d'activitat inoqua >>>
Sol·licitud llicència ambiental >>> i >>>
Sol·licitud llicència ambiental edificis públics >>> i >>>
Sol·licitud transmisió llicència ambiental >>> i >>>
Comunicació de posada en funcionament d'activitat (abans llicència d'obertura) >>>
Sol·licitud llicència d'ocupació o d'ús >>> i >>>
Declaració responsable llicència d'obra menor >>> y >>>
Sol·licitud llicència d'obra menor >>> i >>>
Sol·licitud llicència d'obra major >>> i >>>
Sol·licitud llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires >>>
Sol·licitud informe de compatibilitat urbanística (abans certificat) >>> i >>>
Declaració tècnic projectista >>>
Declaració director execució d'obres >>>
Model d'autoliquidació per a tràmits d'Urbanisme >>>
Cultura
Sol·licitud subvenció per a les associacions >>>
Sol·licitud utilització instal·lacions culturals (Teatre Avenida, sala d'exposicions Joan de Joanes, plaça de bous) >>>
Educació
Sol·licitud d'exempcio de pagament de l'escola infantil >>>
Serveis Socials
Sol·licitud de tarjeta d'estacionament (persones amb mobilitat reduïda) >>>
Sol·licitud de certificat de mobilitat reduïda >>>
Sol·licitud reagrupació familiar  >>>
Sol·lititud d'ajuda a domicili >>>
Ingrés en la residència de la Tercera Edat
Sol·licitud   >>>
Informe social >>>
Informe mèdic >>>
Valoració de Salut >>>
Manteniment de tercers de la Residència >>>

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30